reklama

Pussyfoot, lingvistický detektiv

Jazyk a řeč jsou ve svých různých podobách neustále s námi a lingvisté se ve svých výzkumech snaží odhalovat principy jejich fungování. Protože je jazyk mimořádně pestrý, je taková i lingvistika, když sleduje, jak se jazyk vyvíjí v čase, jak ovlivňuje společnost, jak je vůbec možné se jej naučit, co se nám honí hlavou, když mluvíme a tak dál a tak podobně. Ať je ten který lingvista na stopě jakékoli z těchto otázek, vždy v sobě musí mít kousek dobrého detektiva.

(autoři jsou příznivci Ústavu obecné lingvistiky FF UK)