reklama

Vodíkové technologie - cesta k čisté energii

Obnovitelné zdroje energie, jako je slunce, či vítr, nejsou dostatečně stabilní, což je jak nepraktické, tak s ohledem na stabilitu rozvodné elektrické sítě také nebezpečné.

Slibnou možnost, jak stabilizovat produkci energie z obnovitelných zdrojů a maximalizovat její využití představuje uskladnění „přebytečné“ elektrické energie do chemické energie vodíku. Výhodou je, že elektrickou energii z něj lze vyrobit jednoduše, v jednom jediném kroku, a to v zařízení označovaném jako palivový článek. V tomto zařízení se vodík elektrochemicky sloučí s kyslíkem za vzniku elektrické energie, tepla a vody.

Celý koncept využití vodíku v energetice, jeho výroba, uskladnění, distribuce a zpětné využití se označuje jako VODÍKOVÁ EKONOMIKA. Tento koncept je však příliš obsáhlý na to, aby mohl být celý a podrobně popsán v několika minutách. Doufáme však, že se nám tímto videem podařilo srozumitelně představit alespoň část konceptu vodíkové ekonomiky, její podstatu a možnosti.

Děkujeme za zhlédnutí.